Những bài hát cùng ca sĩ

913 lượt thu
763 lượt thu
611 lượt thu
474 lượt thu
436 lượt thu
420 lượt thu
356 lượt thu
282 lượt thu
244 lượt thu
238 lượt thu
202 lượt thu
158 lượt thu
152 lượt thu
122 lượt thu
114 lượt thu
110 lượt thu
106 lượt thu
89 lượt thu
78 lượt thu
77 lượt thu
66 lượt thu
61 lượt thu
59 lượt thu
53 lượt thu
40 lượt thu
39 lượt thu
35 lượt thu
34 lượt thu

Thông tin chi tiết

Sao đổi ngôi - Chế Linh
Uploader: snake65
Lượt thu: 1
Thời gian: 25/02/2011 00:00:00

Chờ Feat

Thể hiện thành công

Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat Archive | Recording Archive |